Vind zelf uw antwoord:

Garantie voorwaarden

De garantie is bedoeld om u als consument te beschermen, zodat u van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Meer informatie vindt u in de Verkoopvoorwaarden

Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.


In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  2. Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  3. Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  4. In geval van gebruik van een product anders dan voorprivégebruik;
  5. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  6. Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  7. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij Komplett.nl u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  8. Bij normale slijtage;
  9. Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
  10. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

Andere klanten wilden ook weten:

Hoe lang heb ik recht op garantie?

Hoe meld ik een reparatie aan?

Alle vragen over garantie..


 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk